Co może być ważne?

 O studiach
 Rekrutacja
 Program
 Kadra
 Aktualności
 Wydarzenia
 Dla studentów
 Kontakt

Kontakt w sprawie rekrutacji:
e-mail: andrzej_parzonko@sggw.pl
tel: 22 5934221 lub 606124018REKRUTACJA

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Studia trwają dwa semestry, obejmują łącznie 210 godzin  rozłożonych na 12 zjazdów sobotnio-niedzielnych. Niektóre zajęcia będą miałych charakter kursów e-learningowych, w związku z czym nie będzie potrzeby fizycznego przyjeżdżania na SGGW (minimum 5). Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Koszt studiów: 3500 zł (jednorazowo) lub  w systemie ratalnym (zaliczka 500 zł i dalsza płatność w dwóch ratach po 1500 zł).

Po wyczerpaniu limitu miejsc informacja automatycznie zostanie umieszczona na stronie internetowej studiów a rekrutacja zostanie zamknięta.

Do złożenia dokumentów jest uprawniona osoba legitymująca się wyższym wykształceniem ze stopniem magistra, inżyniera lub licencjata (w zakresie dowolnej dyscypliny).

Termin rozpoczęcia studiów - 20 października 2018 r. przy ul. Nowoursynowskiej 166 (budynek VII) w Warszawie ("mapa i plan kampusu")

Rekrutacja podzielona jest na dwa etapy:

W pierwszym etapie rekrutacji należy do 8.10.2018 r. przesłać na e-mail: andrzej_parzonko@sggw.pl formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie opłaty wpisowego w celu rezerwacji miejsca na studiach podyplomowych.

1. Formularz zgłoszeniowy na Studia  Podyplomowe z Ekonomiki Rolnictwa
 - zobacz (podanie) ,
2. Dowód wpłaty zaliczki.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe: 
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. O/WARSZAWA;
71 1240 6003 1111 0000 4943 8060
z dopiskiem w tresci przelewu:
"507-10-081100-Q00152-99, imię i nazwisko wpłacajacego, wpisowe"

W drugim etapie rekrutacji w weekend 20-21 pazdziernika 2018 r. (sobota lub niedziela) w godz. od 10 do 14 należy dostarczyć osobiście do sekretariatu studiów podyplomowych pozostałe dokumenty. W przypadku braku mozliwości pojawienia się w tym terminie dokumenty będzie można dostarczyć innego dnia - po konsultacjach z kierownikiem studiów:

3. Kwestionariusz osobowy kandydata na studia ,

4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub oryginalny dyplom. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikacje dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

5. Kopie dokumentu tożsamości - dowód osobisty/paszport

6. Dowód wpłaty czesnego (rata czesnego za 1 semestr 1500 zł lub całość 2 semestry - 3000 zł). Numer konta odbiorcy - SGGW w Warszawie:

Podczas składania dokumentów w drugim etapie rekrutacji sekretariat studiów potwierdza za zgodność z oryginałem wyżej wymienione dokumenty. Kandydat na studia podpisuje również przygotowaną przez sekretariat studiów umowę o świadczenie usług edukacyjnych: Wzór umowy 

Kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonych kompletnych w/w dokumentów. Po spełnieniu warunków rekrutacji opisanych w pierwszym i drugim etapie kandydat otrzymuje na inauguracji studiów decyzje o przyjęciu podpisaną przez kierownika studiów podyplomowych.


Regulamin
Regulamin Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Rozpoczęcie zajęć: Studia sa przewidziane dla 25-45 słuchaczy. 

Sekretariat studiów mieści się w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, pokój 110, blok VII, 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166.

Kontakt w sprawie rekrutacji: e-mail: andrzej_parzonko@sggw.pl
telefon: 022 - 5934221 lub 606124018

 


Napisz do nas   Ustaw jako stronę startową   Dodaj do ulubionych witryn